head procurementnews
แสดง #
จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง คือ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2, คลินิกกายภาพบำบัดชั้น 3 และงานธาราบำบัด ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 828-946
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรกกระดูก
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน 1 ตู้
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเครื่องปรุงรส อาหารแห้งและธัญพืช เครื่องดื่มและอาหารว่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 634-827

Bottom