head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 347-457
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดที่ ๑-๗ ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตและประตูทางเข้าบ้านพัก
ประกาศจังหวัดระนอง คือ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและสำไส้ส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

Bottom