head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตและประตูทางเข้าบ้านพัก
ประกาศจังหวัดระนอง คือ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและสำไส้ส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน 1 ตู้
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าอาคารซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ้างติดตั้้งระบบท่อลมรับส่งยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ้างติดตั้้งระบบท่อลมรับส่งยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ

Bottom