head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 19 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ (ชุดกล้องส่องตรวจฯ)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชาวดีสปาและน้ำแร่ จำนวน 1 งาน
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชาวดีสปาและน้ำแร่ จำนวน 1 งาน
ขึ้นประกาศราคากลาง (ตาราง ปปช.06) งานซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom