head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ
ประกาศเผยแพร่แผน(ก่อสร้างพื้นคอนกรีตฯ)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ
ประกาศเผยแพร่แผน ข้อเข่าเทียม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชาวดีสปาและน้ำแร่
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงอาคารราชาวดีสปาและน้ำแร่
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

Bottom