head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ ๒ มิติ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 รายการ คือเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ขอเผยแพร่แผน เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ ชนิด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศแผนเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจฯ

Bottom