head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (งบค่าเสื่อม)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง คือ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๒ เตียง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้น
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1-604
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

Bottom