head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปปช.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดต่อมลูกหมาก 1 ชุด
ตาราง ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษษท่อปัสสาวะสำหรับเด็ก 1 ชุด
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ ๒ มิติ
ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์คอมฯ ๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

Bottom