head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 538-604
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตร.ม. ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ หลัง
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง ๑ คัน
ตาราง ปปช.จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตร.ม. โรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 468-537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 361-467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 272-360
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม

Bottom