head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ประกาศก่อสร้างพื้นคอนกรีตและประตูทางเข้า
ประกาศผู้ชนะงานซื้อชุดข้อเข่าเทียม
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 19 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจฯ

Bottom