กิจกรรมทั่วไป

   วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รับมอบกระเช้าของขวัญจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลระนอง

175203
175204
175206
175207
 
 

Bottom