กิจกรรมทั่วไป

            วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าบริเวณตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง เพื่อให้กำลังใจและชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและเสียสละในกรณีทนายชื่อดังร้องเรียนการให้บริการของห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง

img_0491
img_0496
img_0510
 
 

Bottom