กิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง  มอบโล่เกียรติคุณ แก่ทีมนำการพัฒนางานเข็มมุ่ง HA IT ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ Level 2 และประกาศนียบัตร ทีมนำในการพัฒนาคุณภาพ เข็มมุ่ง Smart control and living with Covid  -19 และ  พนักงานนีกษาความปลอดภัยดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน  เพื่อส่งเสริม และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำความดี และประโยชน์ แก่หน่วยงาน ณ ห้องประชุมทองอุไร  รสชาวดีสปาและน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง

442314
442315
442316
442317
442318
442319
442321
 
 

Bottom