กิจกรรมทั่วไป

            ศิลปิน หลายวง หลายค่าย มาร่วมเปิด คอนเสิร์ต ได้เงิน ๖๔๙,๐๐๐ บาท มอบให้ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้ ICU โรงพยาบาลระนอง รับมอบโดย

แพทย์หญิง.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลระนอง ประสานงานโดย เจ้าของโรงแรมน้ำใส เขาสวย

ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

20171228 1__0008
20171228 1__0017
20171228 1__0020
20171228 1__0025
img_9003
img_9085
img_9227
img_9492
img_9663
img_9671
s__15441971
 
 

Bottom