กิจกรรมทั่วไป

      แพทย์หญิทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง พร้อมด้วย กลุ่มจิตอาสาชมรมคนรู้รักสุขภาพ จังหวัดระนอง ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบดอกไม้จันทน์  จำนวน ๔,๕๕๐ ดอก  เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายรักษ์พล ม่วงวงศ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลากลาง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

_170918_0001
_170918_0002
_170918_0003
_170918_0004
_170918_0005
_170918_0006
_170918_0007
_170918_0008
_170918_0009
_170918_0010
_170918_0011
_170918_0012
_170918_0013
_170918_0014
_170918_0015
_170918_0016
_170918_0017
_170918_0018
_170918_0019
_170918_0020
 
 

Bottom