กิจกรรมทั่วไป

       วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ นำทีมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระนอง ต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดสำนักการแพทย์ และศึกษา ดูงานการบริหารจัดการเจ้าเรือนสปา และอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง

img_7691
img_7696
img_7699
img_7703
img_7726
img_7730
img_7737
img_7743
 
 

Bottom