กิจกรรมทั่วไป

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลระนอง ซึ่งโรงพยาบาลระนอง มีความจำเป็น ด้านค่าการก่อสร้างและเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้
1 ก่อสร้างห้องความดันลบ ในอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 1 ห้อง วงเงิน 1 ล้านบาท
2. เครื่องสแกนจอประสาท ตา OCT. (Optical Coherence. Tomography) 1 เครื่อง วงเงิน 4 ล้านบาท โดยนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองเป็นประธาน ได้เชิญ ผู้บริจาคเงิน ซักถาม รายละเอียด กับตัวแทนบริษัทก่อสร้างห้องความดันลบ และตัวแทนบริษัทเครื่องมือแพทย์ เพื่อความโปร่งใส่ ชัดเจน ในการร่วมแสดงความคิดเห็น พิจารณา และต่อรองราคา กับ บริษัทด้วยตัวเอง และผู้บริจาคสามารต่อรองได้ เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง (A-Scan) เพิ่มอีก 1 เครื่อง จากการขอต่อรองของผู้บริจาคเอง โดยมี พญ.หทัย หะวานนท์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลระนอง แสดงความคิดเห็น และความจำเป็นของเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวด้วย ผ่านการประชุมระบบซูมของโรงพยาบาลระนอง เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง และลดการเดินทางจากผู้ร่วมประชุมเดินทางข้ามจังหวัด ทางโรงพยาบาลระนองขอขอบพระคุณ คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ และครอบครัว เป็นอย่างสูง กับการบริจาคครั้งนี้ เพื่อประชาชน ผู้รับบริการโรงพยาบาลระนอง

80584
80585
80588
80589
 
 

Bottom