กิจกรรมทั่วไป

       ชมรมคนรู้รักสุขภาพจังหวัดระนองร่วมกับโรงพยาบาลระนองและเทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗:๐๐ น. ถึง ๒๒:๐๐ น. ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองระนอง ภายในงานพบกับบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆ  อาทิ  เจ้าหญิง  สโนว์ไวท์  การเล่นเกมตอบคำถามกับทีมทันตกรรม อาหาร เครื่องดื่มและของขวัญมากมาย มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 500 คน

img_9415
img_9602
img_9675
img_9689
img_9715
img_9724
img_9740
img_9768
img_9792
img_9798
img_9858
img_9880
img_9887
img_9932
 
 

Bottom