กิจกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวชมรมผู้สูงอายุ ย้อนหลังวันสงกรานต์ มีนายแพทย์วิเชษฐ์  ปิติเกื้อกูล หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในกิจกรรมมีการแสดงจากผู้สูงอายุ , แจกของที่ระลึก ,รดน้ำขอพร,เลือกประธานชมรมผู้สูงอายุคนใหม่ ,เปิดรับสมาชิกใหม่ ,พบปะรับประธานอาหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

112
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 
 

Bottom