กิจกรรมทั่วไป

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 06:00 น. โรงพยาบาลระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และมูลนิธิ ศุภนิมิต จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น รวมพลังสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค (Charity TB Run & Bike for Life) เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนเตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรควัณโรคโดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน และนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน สำหรับเดิน วิ่ง ใช้เส้นทางในเขตเมืองระนอง ระยะทาง 5 กิโลเมตร การปั่นจักรยานใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม สิ้นสุด ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ตำบลหงาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเดิน วิ่ง ปั่น จำนวน 800 คน

 

img_1043
img_1066
img_1070
img_1073
img_1091
img_1117
img_1133
img_1135
img_1137
img_1158
img_1236
img_1329
img_1416
img_1446
img_1487
img_1541
img_1600
img_1634
img_1642
_mg_0879
 
 

Bottom