กิจกรรมทั่วไป

     3 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลระนอง นำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บนท้องถนน เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดความชำนาญ ถูกต้องและปลอดภัย โดยจำลองเหตุการณ์รถกระบะชนกับรถสองแถวไม้ บริเวณสี่แยกสนามกีฬา มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 30 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน การซ้อมแผนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสรุปการซ้อมแผนฯ ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง

img_8505
img_8533
img_8555
img_8660
img_8669
img_8672
img_8678
img_8702
img_8714
img_8735
img_8752
img_8767
img_8773
img_8783
img_8789
img_8848
img_8851
img_8860
img_8862
img_8875
 
 

Bottom