กิจกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลระนองเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนซิโนแวค)เข็มที่ 1 วันแรก โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลระนอง เข้ารับการฉีดวัคซีน การดำเนินการฉีดในวันแรกผ่านไปด้วยดี มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 524 ราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ได้ย้ำให้ประชาชนมั่นใจในขั้นตอนการเข้ารับบริการ และประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และคาดว่าจะดำเนินการฉีดกลุ่มเป้าหมายจนครบ 2,500 คน ภายในวันที่ 5-9 เมษายน 2564

img_9558
img_9651
img_9748
img_9831
img_9872
img_9887
img_9893
img_9912
img_9916
img_9938
img_9948
img_9968
img_9990
img_9996
 
 

Bottom