กิจกรรมทั่วไป

  โรงพยาบาลระนอง ร่วมกับหน่วยไตเทียมจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม การจัดบอร์ดรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา รับการยื่นความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคทุกอวัยวะ รวมทั้งสิ้น 14 ราย พร้อมบริการอาหารเช้าฟรี ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

1
2
320976
320978
320979
s__13762565
 
 

Bottom