กิจกรรมทั่วไป

       โรงพยาบาลระนองร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองผู้ที่เป็นรคหัวใจที่มีลิ้นหัวใจรั่ว หรือหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ และคณะร่วมต้อนรับอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการคัดกรองมีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ๗๕ คน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง

 150661__0001_resize
 150661__0002_resize
 150661__0003_resize
 150661__0005_resize
 150661__0006_resize
 150661__0007_resize
 150661__0008_resize
 150661__0009_resize
 150661__0012_resize
 150661__0013_resize
 150661__0015_resize
 150661__0016_resize
 
 

Bottom