กิจกรรมทั่วไป

   ทีม MERT โรงพยาบาลระนอง ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางกาแพทย์ ระดับตติยภูมิ (MERT)ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความพร้อมในการออกช่วยเหลือด้านการรักษา พยาบาลฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเขาอีโต้ และพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ - วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

 5__0001_resize
 5__0004_resize
 5__0017_resize
 5__0030_resize
 5__0031_resize
 5__0032_resize
__0016_resize
__0017_resize
__0022_resize
 
 

Bottom