กิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์อรุณสัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ ENV ROUND  ทุกวันศุกร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาลระนอง มีความสะดวกและปลอดภัย

1088338
1088340
1088386
1088411
1088432
1088678
1088679
1088684
1088690
1088692
1088693
1088695
 
 

Bottom