กิจกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสุกัญญา มหาโชคลาภ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลราชวิถี นัดพบโรคหูน้ำหนวก ฟรี สำหรับประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวพม่า โดยให้บริการตรวจรักษาโรคหูน้ำหนวกและผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูจำนวนกว่า ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลระนอง

_mg_9432_resize
_mg_9434_resize
_mg_9438_resize
_mg_9441_resize
_mg_9443_resize
_mg_9455_resize
_mg_9458_resize
_mg_9464_resize
_mg_9467_resize
_mg_9475_resize
_mg_9483_resize
_mg_9489_resize
_mg_9495_resize
_mg_9518_resize
_mg_9523_resize
 
 

Bottom