กิจกรรมทั่วไป


กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินทนิล รพ.ระนอง

breastfeeding_01
breastfeeding_02
breastfeeding_03
breastfeeding_04
breastfeeding_05
breastfeeding_06
breastfeeding_07
breastfeeding_08
breastfeeding_09
breastfeeding_10
breastfeeding_11
breastfeeding_12
breastfeeding_13
breastfeeding_14
breastfeeding_15
breastfeeding_16
breastfeeding_17
breastfeeding_18
 
 

Bottom