กิจกรรมทั่วไป

         โรงพยาบาลระนองร่วมกิจกรรมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนองประจำปี 2560 ในกิจกรรม

1.จัดนิทรรศการกิจกรรมให้ความรู้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับสิทธิทางด้านการแพทย์การ  รักษาพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.ขอสนับสนุนทีมคณะแพทย์เพื่อตรวจและออกเอกสารรับรองความพิการ

3.ให้การสนับสนุนสิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

         ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561  ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

img_9450
img_9460
img_9467
img_9473
img_9475
img_9521
img_9548
img_9569
img_9580
img_9636
img_9641
img_9657
img_9664
img_9667
 
 

Bottom