กิจกรรมทั่วไป

             เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ แพทย์หญิงทิพรัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์อเนกประการ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณภายในโรงพยาบาลและรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๔๕ คนและบริจาคอวัยวะจำนวน ๒  คน  ณ บริเวณด้านหน้าธนาคารเลือด โรงพยาบาลระนอง

20171206__0004
20171206__0006
20171206__0008
20171206__0010
20171206__0014
20171206__0015
 
 

Bottom