กิจกรรมทั่วไป

   วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นพ.กฤติน มีวุฒิสม หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมด้วยนางเพชรดา พัฒนทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณชาญ นิติคุปต์ และคุณพัชรี บุตรลพ (เรือพรนิมิต ระนอง) เป็นผู้มอบ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง

img_0328
img_0330
img_0336
img_0337
 
 

Bottom