กิจกรรมทั่วไป

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โรงพยาบาลระนอง ได้จัดเตรียมภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ก่อนออกบิณฑบาต และภาคค่ำ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี ณ อาคารพุทธชยันตี   วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 13 60__0001
 13 60__0002
 13 60__0004
 13 60__0006
 13 60__0007
 13 60__0008
 13 60__0010
 13 60__0012
 13 60__0018
 13 60__0022
 13 60__0030
 13 60__0032
s__5906762
 
 

Bottom