กิจกรรมทั่วไป

เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๓๐ น. โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรม  Big Cleaning day

โดยมีนายแพทย์พรเทพ แย้มทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ   Big Cleaning Day นำทีมทำความสะอาด บริเวณโรงพยาบาลระนองโดยแบ่งเป็น ๕ โซนให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้ในแต่ละโซนรับผิดชอบตามโซนต่างๆเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน

img_5766
img_5769
img_5781
img_5799
img_5813
img_5834
img_5858
img_5862
img_5870
_mg_5757
_mg_5796
_mg_5843
_mg_5884
 
 

Bottom