กิจกรรมทั่วไป

  โรงพยาบาลระนอง จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ จากวัดต่างๆในจังหวัดระนอง กิจกรรมตรวจสุขภาพประกอบด้วย การตรวจคัดกรองเบื้องต้น วัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาล ตรวจ x-ray บริการทันตกรรม ตรวจการมองเห็น ให้ความรู้

เรื่อง สมุนไพร การใช้ยา และการป้องกันโรคไต มีพระสงฆ์เข้าตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ รูป ในวันที่ ๑๔ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร

_170920_0007
_170920_0009
_170920_0012
_170920_0013
_170920_0016
_170920_0021
_170920_0023
_170920_0024
_170920_0025
_170920_0031
_170920_0035
_170920_0036
_170920_0037
_170920_0038
_170920_0039
_170920_0041
_170920_0042
_170920_0043
_170920_0044
_170920_0045
 
 

Bottom