กิจกรรมทั่วไป


    ชมรมฟุตบอลและฟุตซอลโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล "สาธารณสุขสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557" ในวันที่ 4-5 ตุลาคม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันดังนี้ ทีมสาธารณสุขจังหวัดระนอง ทีมโรงพยาบาลระนอง ทีมสาธารณสุขอำเภอกระบุรี-ละอุ่น และทีมสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์-สุขสำราญ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

  • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงพยาบาลระนอง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสาธารณสุขอำเภอกระบุรี-ละอุ่น
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสาธารณสุขจังหวัดระนอง

     ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสาธารณสุขในการปลูกจิตสำนึกในการรักกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เสริมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกจากนี้เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดระนอง ไปทำการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับเขตต่อไป

Credit : ข่าวโดย www.andamansouvenirs.com ร้านอันดามันซูวีเนียร์ส ระนอง- Andaman Souvenirs Ranong

sasuk_cup_001
sasuk_cup_002
sasuk_cup_003
sasuk_cup_004
sasuk_cup_005
sasuk_cup_006
sasuk_cup_007
sasuk_cup_008
sasuk_cup_009
sasuk_cup_010
sasuk_cup_011
sasuk_cup_012
sasuk_cup_013
sasuk_cup_014
sasuk_cup_015
sasuk_cup_016
 
 

Bottom