กิจกรรมทั่วไป

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พอ.สว. เข้าตรวจพื้นที่ ที่โรงพยาบาลระนองในการเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในจังหวัดระนอง ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 นี้

rnh_1
rnh_2
rnh_3
rnh_4
rnh_5
rnh_6
 
 

Bottom