กิจกรรมทั่วไป

      พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง รับเงินบริจาค จากคุณเข่งปอ แซ่หลิม

และคุณมาลี แซ่ล๊ก ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000บาท ให้กับมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ใช้เพื่อพัฒนาบริการของโรงพยาบาลระนอง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

20171206 2__0002
20171206 2__0004
20171206 2__0006
20171206 2__0013
20171206 2__0016
20171206 2__0018
20171206 2__0020
20171206 2__0023
20171206 2__0024
 
 

Bottom