กิจกรรมทั่วไป

ชาวระนองร่วมกิจกรรมตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๖.๐๐น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ รายได้สมทบกองทุน "เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตโรงพยาบาลระนอง " ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ในครั้งนี้ จำนวนกว่า ๗๐๐ คน ณ อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง

img_4979
img_4981
img_4987
img_4990
img_4996
img_5002
img_5008
img_5010
img_5020
img_5021
img_5029
img_5033
img_5043
img_5049
img_5065
img_5072
img_5079
img_5080
img_5081
img_5085
 
 

Bottom