กิจกรรมทั่วไป

         วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานี โดยอาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง โดยมีคุณฐิติมา นาคบุปผา แพทย์แผนไทย ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน พร้อมทั้งให้บริการนวดสุขภาพ  ณ เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง

176800
176801
s__22609931
s__22609933
s__22609937
 
 

Bottom