กิจกรรมทั่วไป

        เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ณ โรงแรมเฮอริเทจโรงพยาบาลระนองร่วมงาน  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีนายสุเทพ วงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน และนำกล่าวเจตนารมณ์ ในการต่อต้านทุจริตของจังหวัดระนอง  โดยมีประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

107391
107392
107393
107394
 
 

Bottom