กิจกรรมทั่วไป

การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ

นพ.นรเทพ อัศวพัชระ ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลระนอง นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูทนิทรรศการ โรงพยาบาลระนองกับการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด ตามโครงการชวนกันให้ด้วยใจอาสาตามรอยพ่อ พร้อมรับเกียรติบัตรจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับประทานโล่รางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 11 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

img_4301
img_4305
img_4318
img_4321
img_4366
img_4367
img_4369
img_4373
img_4378
img_4383
img_4386
img_4387
img_4394
img_4399
img_4401
img_4403
img_4407
img_4420
img_4425
img_4428
 
 

Bottom