กิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวกมลวิทย์ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ใช้ในกิจกรรมรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่ออุทิศแด่พี่อุบล กมลวิทย์ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องรับรองโรงพยาบาลระนอง

166759691_531739671149181_1967787323229203403_n
 
 

Bottom