กิจกรรมทั่วไป

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับโรงพยาบาลระนอง จัดพิธีมอบฟันเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมออกบริการทันตกรรมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่าเวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อยทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง จึงได้สนองกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงบริการทันตสุขภาพจากภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

 150661__0001_resize
 150661__0005_resize
 150661__0011_resize
 150661__0019_resize
 150661__0025_resize
 150661__0033_resize
 150661__0034_resize
 150661__0039_0_resize
 150661__0040_resize
 150661__0048_resize
s__5382402
 
 

Bottom