กิจกรรมทั่วไป


         วันที่ ๑๒ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายแพทย์วิเชษฐ์ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง  นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙รูป เพื่อถวายเป็น   พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานเพลินเพลงและหอผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลระนอง

 60__0216
 60__0228
 60__0238
 60__0252
 60__0265
 60__0268
 60__0269
 60__0275
 60__0278
 60__0284
 60__0285
 60__0287
 60__0289
 60__0291
 60__0292
 60__0296
 
 

Bottom