กิจกรรมทั่วไป

    เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง จิตอาสาและประชาชน ร่วมฟังธรรม “นิมิตใหม่ของการดูแลสุขภาพกายและจิตอยู่สบายตายสงบ” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และร่วมทอดผ้าป่า  หางบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้ป่วยระยะท้ายแต่ยากไร้โรงพยาบาลระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุมโรงพยาบาลระนอง มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า ๑๐๐ คน

img_9351
img_9358
img_9359
img_9363
img_9367
img_9378
img_9380
img_9384
img_9387
img_9390
img_9400
img_9408
img_9410
 
 

Bottom