กิจกรรมทั่วไป

       โรงพยาบาลระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mommegram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีและผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมืองระนองจำนวน ๒๐๐ คน

img_2753
img_2756
img_2762
img_2768
img_2783
img_2795
img_2798
img_2808
img_2814
 
 

Bottom