กิจกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลระนองรณรงค์ส่งเสริมการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก 2560

นพ.วิเชษฐ์ มิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดงานส่งเสริมการล้างมือ เนื่องในวันล้างมือ ประจำปี 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ลานเพลินเพลา แผนกผู้ป่วย รพ.ระนอง และนพ.วุฒิชัย จ่าแก้ว ประธานคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลระนอง กล่าวรายงาน โดยที่การจัดงานรณรงค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การล้างมือ 6 ขั้นตอน ในรูปแบบร้อง เล่น เต้นท่าล้างมือ และเผยแพร่การล้างมือทั่วทั้งโรงพยาบาล

       ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายชมรมคนรู้รักสุขภาพ จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นแกนนำ นำความรู้และความสำคัญของการล้างจาน เผยแพร่ไปยังชุมชนและสังคมต่อไป

 60_171012_0002
 60_171012_0007
 60_171012_0018
 60_171012_0026
 60_171012_0029
 60_171012_0035
 60_171012_0038
 60_171012_0050
 60_171012_0054
 60_171012_0057
 60_171012_0060
 60_171012_0062
 60_171012_0074
 60_171012_0075
 60_171012_0078
 60_171012_0079
 60_171012_0085
 60_171012_0086
 60_171012_0087
 60_171012_0090
 
 

Bottom