กิจกรรมทั่วไป

ในนามของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระนอง และเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ คุณกุสุมา ทรศัพท์และครอบครัว
มอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจำนวน99ชุด และแพมเพิสแก่คนไข้ที่ยังขาดแคลน ขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรือง
170042730_535840437405771_4493514214852350758_n
170312843_535840187405796_8264028868204344032_n
170321584_535840214072460_5786447716803700176_n
171019731_535840294072452_5781271391199903266_n
172029272_535840324072449_7021528509563254483_n
172198200_535840360739112_8211384004868909570_n
172468628_535840234072458_3426640958165662355_n
 
 

Bottom