กิจกรรมทั่วไป

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอเมืองระนอง ร่วมให้กำลังใจ
สำหรับการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7กลุ่มโรค
เรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตเรื้อรัง,ระยะ5,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา,โรคเบาหวานและโรคอ้วน) ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม”เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ซึ่งวันนี้มีผู้สูงอายุ 91 ปี เข้ารับการฉีด สังเกตุอาการ 30 นาที ปกติดี
ณ โรงพยาบาลระนอง
187041033_567943354195479_2107157502301161636_n
187605525_567943507528797_8506694490579440506_n
187871666_567943317528816_6829619740512134784_n
187979153_567943474195467_3008258538666740314_n
189548162_567943924195422_1464705877894287178_n
190222035_567943567528791_1194930622887461128_n
190295710_567943530862128_1123684479330237425_n
190746777_567943794195435_5118775948997442589_n
191161074_567943594195455_8868340518963852174_n
191660506_567943680862113_3857689344793620457_n
192197618_567943644195450_7747670250127928792_n
192569326_567943824195432_7659378106864273602_n
192601686_567943954195419_2530797939868260135_n
193391662_567943734195441_7754667859828151247_n
195485101_567943447528803_5115609350618217062_n
195558057_567943384195476_5977754775339330682_n
195853285_567943894195425_4297937221705316178_n
 
 

Bottom