กิจกรรมทั่วไป

       วันที่ 6 มกราคม 2561  โรงพยาบาลระนอง จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561  โดยมีกิจกรรมพาเหรด 4 สี  และขบวนรณรงค์การป้องกันเลือดออกการออกกำลังกาย

การป้องกันโรคติดเชื้อ และโรคหลอดเลือดสมอง  เริ่มขบวนจากอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง เข้าตลาด ผ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง เข้าสู่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองเป็นอย่างดีโดยมีแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระนอง เป็นประธาน และนายสาโรจน์ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน

26221057_1368997743210415_5723045908815774395_o
26231853_1368992983210891_8592590106792059244_o
26232094_1368978863212303_6629607597701605970_o
26232402_1368987626544760_3670875499230667269_o
26232449_1368994973210692_1020207069845311524_o
26232611_1368988913211298_5321372430856393262_o
26239977_1368993449877511_3729844415100420226_o
26240303_1368988766544646_3106051052941815959_o
26685252_1368986699878186_3331615124092840902_o
img_1476
_mg_6509
_mg_7371
 
 

Bottom