กิจกรรมทั่วไป

       วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง โดยคุณฐิติมา นาคบุปผา แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๖๐ คน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในเรื่องของการจัดการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้เยี่ยมชม การให้บริการอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง

img_7628
img_7631
img_7634
img_7635
img_7647
img_7653
img_7659
img_7669
img_7677
img_7680
img_7682
 
 

Bottom