กิจกรรมทั่วไป

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัดโรงพยาบาลระนอง 
นพ.โสภณ เฆมธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด โรงพยาบาลระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และทีมผู้บริหารและชาวสาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับใน วันที่ 27สิงหาคม 2560 
อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร (คสล.) 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) ชั้นที่ 2 ห้องไตเทียมและห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ชั้นที่ 3 ห้องผ่าตัด (OR) ชั้นที่ 4 ห้องประชุม คาดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2562 ทำให้โรงพยาบาลระนองสามารถ รองรับผู้ป่วยและสะดวกสบายมากขึ้น 
ภาพ โดยงานเวศนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
ข่าว โดยนางสาวเยาวลี เขียวแดง นักประชาสัมพันธ์

01
04
05
img_4525
img_4527
img_4535
img_4537
img_4539
img_4541
img_4547
img_4551
img_4556
img_4557
img_4558
img_4559
img_4565
img_4567
img_4569
img_4570
img_4571
 
 

Bottom