กิจกรรมทั่วไป

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ โดยมีนายแพทย์พรเทพ แย้มทรัพย์ ประธานคณะทำงานนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน

135749
135750
135752
135753
img_9851
img_9871
img_9875
img_9882
img_9892
img_9907
img_9911
 
 

Bottom